Natuurlijk - en bijvriendelijk imkeren hoe zie ik    dat.

Wat niet kan en wat zou moeten? (pagina in opbouw)

Als je spreekt over natuurlijk - en bijvriendelijk imkeren volg je voor jezelf een richtlijn waarin je zover gaat als je zelf wilt. Te, is nooit goed andere imkermethodes tot op de grond afbreken evenmin. Hieronder kan je lezen hoe ik het zie: heb ik daarom gelijk? Aan de lezer hiervan de keuze.

WAT KAN NIET:

 • alle voedselvoorraad wegnemen
 • bijvoederen met suikeroplossingen
 • koninginnen  doodknijpen
 • vleugels knippen
 • darrenbroed uitsnijden
 • wastafels
 • zuren ter bestrijding van de Varroa
 • chemische middelen gebruiken
 • kasten frequent openen

WAT ZOU MOETEN:

 • 20 kg voorjaarshoning laten als wintervoeding
 • als je toch even moet bijvoederen (bv: zeer strenge winter) dan met eigen honing
 • bijen zelf hun raat laten bouwen
 • bij opstart kan gebruik gemaakt worden van 1 of 2 Favusramen
 • bestrijden van De Varroa op een natuurlijke wijze met de roofmijt Stratiolealaps scimitus
 • aangifte doen van je kasten bij de FAVV
 • kasten niet openen: controle via de kijkvensters