De boosdoener!

De Varroa destructor

Voor de jaren 1980 was de Varroamijt hier in Europa niet gekend, de enige schuldige die aan de basis ligt van de aanwezigheid van de varromijt in onze streken zijn wij de mens.